TAVLEBYGGERFIRMA FOR SKIP, OFFSHORE, INDUSTRI OG NÆRINGSBYGG

Vi hjelper våre kunder med mekaniske og tekniske løsninger. Service og ombygging av tavler og skap i eksisterende anlegg.

Kvalitetssikring

Stevid Elektro stiller strenge krav til kvalitetskontroll, og vårt kvalitetssystem følger ISO 9001. Vi er ISO 9001:2015 sertifisert.

Solide referanseprosjekter

Vi er en sterk samrbeidspartner, og ønsker å være en optimal leverandørfor våre kunder. Våre kunder har gitt oss god respons på våre tjenester og service gjennom mange år.