Skip to main content

Kontakt oss

Prøv oss på ditt prosjekt!

Daglig leder

Knut Ruggesæter

Produksjonsleder

Roger Heigård

Project / QA Manager

Kurt Linneflaatten

Kontor/Lagerleder

Tove Sørensen

Prosjektleder El-tavler

Eirik Eriksen

Prosjektingeniør

Håkon Grytnes

Lager

Hilde Bergseter Jonsrud